Preview

Вопросы литературы

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

«Красные Евы». Советская эмансипация на страницах польской периодики межвоенного периода

https://doi.org/10.31425/0042-8795-2023-4-121-141

Полный текст:

Аннотация

Статья посвящена обзору польской межвоенной периодики (национал-католические, левые, феминистские издания) с точки зрения ее интереса к теме женской эмансипации в Советской России. Анализ oбразов советских женщин, способ видения и oценка преобразований, происходивших в Советском Союзе после 1917 года, показывают сложность польско-российских отношений, отягощенных женоненавистничеством, национализмом, патриархальностью и католическим традиционализмом польской культуры.

Об авторе

А. Э. Собеска
Институт литературных исследований Польской академии наук
Польша

Анна Эдмундовна Собеска - доктор филологических наук 

00-330, г. Варшава, ул. Новый Свят, д. 72Список литературы

1. Anna Pawłowa wycofuje się ze sztuki // Światowid. 1925. No. 6. S. 17.

2. Aramis. Cuda energii kobiecej w Sowietach // Moja przyjaciółka. 1934. No. 4.S. 2–3.

3. ATMA. Kobieta w Polsce i w Raju sowieckim // Hasło Polki. 1938. No. 3. S. 1.

4. Blüth R. M. Renowacja rodziny w ZSRR // Verbum. 1936. No. 1. S. 174–219.

5. B. r. Kobieta w raju sowieckim // Tęcza. 1937. No. 9. S. 69.

6. Chińskie fajerki do ogrzewania rąk i nóg // Bluszcz. 1932. No. 48. S. 14.

7. Córka miliardera amerykańskiego... // Bluszcz. 1932. No. 48. S. 14.

8. Czapiński K. W ważnej sprawie. Towarzysze-mężczyźni a ruch kobiecy // Głos Kobiet. 1935. No. 9–10. S. 9–10.

9. Czapska M. Nędza kobiet i dzieci w Rosji sowieckiej // Kobieta Współczesna. 1928. No. 4. S. 4–5.

10. Czego nie pokazuje się w Z.S.R.R. // Bluszcz. 1934. No. 45. S. 1416.

11. D. K. Kobiety pozbawione pracy // Głos Kobiet. 1934. No. 7–8. S. 5–6.

12. Janion M. Mesjanizm to zguba dla Polski // Polska Newsweek. 2016. 28 kwietnia. URL: https://www.newsweek.pl/kultura/prof-maria-janionna-kongresie-kultury-polskiej-krytykuje-mesjanizm/c4crvwm (дата обращения: 28.04.2023).

13. Jankowski T. Rola oświaty w ZSRR // Lewy Tor. 1935. No. 5. S. 14–18.

14. Jordan F. Odrodzenie rodziny w Rosji sowieckiej // Tęcza. 1936. No. 1. S. 23–26.

15. K. W. Ewy czerwonego raju // Światowid. 1936. No. 1. S. 7–8.

16. Kobieta w Sowietach // Tygodnik Ilustrowany. 1932. No. 23. S. 7.

17. Kobieta zastępcą maszynisty przy turbinie o sile 50000 koni // Bluszcz. 1934а. No. 39. S. 1226.

18. Kobieta kieruje traktorem w Sowietach // Bluszcz. 1934b. No. 42. S. 1315.

19. Kobiety — górniczki // Bluszcz. 1932. No. 52–53. S. 19.

20. Kobiety pracują w portach // Bluszcz. 1934. No. 30. S. 938.

21. Kobiety w kolejnictwie rosyjskim // Czas. 1939. No. 11. S. 10.

22. Kongres kobiet pracujących w Moskwie // Światowid. 1926. No. 13. S. 3.

23. Krahelska H. Wśród książek // Lewy Tor. 1935. No. 67. S. 45–48.

24. Krahelska H. Praca kobiet w przemyśle metalowym // Głos Kobiet. 1939. No. 6. S. 4.

25. Ludzie z kołchozu // Światowid. 1934. No. 16. S. 12.

26. M. d. d. Towarzysze! W prawo zwrot! // Światowid. 1936. No. 2. S. 8–9.

27. Mleczarki i dobre gospodynie // Bluszcz. 1932. No. 51. S. 15.

28. Nie ma za wysokich progów // Głos Kobiet. 1936. No. 16. S. 3.

29. Ognisko nierządu: propagowanie prostytucji w Rosji // Kurier Wileński. 1924. No. 15. S. 1.

30. Pani Kołontaj, poseł sowiecki w Norwegii, słynna z rozwiązłego życia, propagatorka rozpusty // Biesiada Literacka. 1925. No. 15. S. 15.

31. Rozmnażajcie się // Głos Kobiet. 1934. No. 1–2. S. 8–9.

32. Tak się odbywa konkurs na najpiękniejsze oczy // Bluszcz. 1932. No. 48. S. 15.

33. Weychert-Szymanowska W. Położenie kobiety pracującej w Sowietach // Głos Kobiet. 1934. No. 7–8. S. 4–5.

34. Wracają Kozacy... // Światowid. 1936. No. 22. S. 13.

35. Współczesna monarchini w starodawnej karocy // Bluszcz. 1932. No. 49. S. 14


Рецензия

Для цитирования:


Собеска А.Э. «Красные Евы». Советская эмансипация на страницах польской периодики межвоенного периода. Вопросы литературы. 2023;(4):121-141. https://doi.org/10.31425/0042-8795-2023-4-121-141

For citation:


Sobieska A.E. ‘Red Evas.’ Soviet emancipation in the interwar Polish press. Voprosy literatury. 2023;(4):121-141. (In Russ.) https://doi.org/10.31425/0042-8795-2023-4-121-141

Просмотров: 37


ISSN 0042-8795 (Print)